todash_tahken: (Default)
todash_tahken ([personal profile] todash_tahken) wrote2011-04-01 04:42 pm

Štipendijski sklad Jane Zemljarič Miklavčič

к 1 апреля отношения не имеет

V Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani smo ustanovili štipendijski sklad
Jane Zemljarič Miklavčič.

Sklad je posvečen spominu na doc. dr. Jano Zemljarič Miklavčič
(1966-2010), ki je bila med letoma 1993 in 2008 glavna pobudnica
in vodja Tečajev slovenščine pri Centru za slovenščino kot drugi/tuji
jezik. V času njenega delovanja so tečaji slovenščine iz Poletne
šole slovenskega jezika, ki je bila njen prvi projekt, prerasli v široko
zasnovan program, ki ni vključeval le širitve ponudbe najrazličnejših
tečajev, temveč tudi celotno infrastrukturo za njihovo izvedbo. S
področjem slovenščine kot drugega in tujega jezika se je tudi
raziskovalno ukvarjala: v svojem magistrskem delu se je posvetila
zgodovini poučevanja slovenščine kot neprvega jezika.

S pomočjo štipendijskega sklada Jane Zemljarič Miklavčič želimo
omogočiti učenje slovenščine kandidatkam in kandidatom, ki nimajo
slovenskega porekla, se pa zavzeto ukvarjajo s slovensko kulturo ali
kako drugače prispevajo k promociji Slovenije v svetu. Znanje jezika
jim bo namreč omogočilo boljše razumevanje slovenske stvarnosti ter
jim tako pomagalo pri njihovem delu in poslanstvu.

Kandidatke in kandidati in morajo do 1. maja 2011 po e-pošti, faksu
ali na naš poštni naslov poslati prošnjo za štipendijo, ki mora vsebovati:
- življenjepis;
- motivacijsko pismo (utemeljitev, zakaj si ravno vi zaslužite
štipendijo, s čim prispevate k promociji Slovenije);
- dokazila o dejavnostih v zvezi s slovensko kulturo (npr. del
razprave s področja kulture, prevod slovenske literature ...);
- priporočila.

Komisija bo do 15. maja 2011 natančno preučila prejete prošnje in
trem najboljšim kandidatom podelila štipendije za 30. Poletno šolo
slovenskega jezika (dve za dvotedenski tečaj in eno za štiritedenski tečaj).

Več informacij o skladu najdete na spletni strani Centra za slovenščino
http://www.centerslo.net/l3.asp?L1_ID=1&L2_ID=1&L3_ID=327&LANG=slo.

[identity profile] andr-nau.livejournal.com 2011-04-01 04:14 pm (UTC)(link)
Маш, спасибо за информацию. пока осмыслю, и может быть подам свои документы на стипендию... ))

[identity profile] todash-tahken.livejournal.com 2011-04-01 05:06 pm (UTC)(link)
vso srečo!

[identity profile] snegulka.livejournal.com 2011-04-01 09:02 pm (UTC)(link)
Ehh... Надеюсь все таки когда-нибудь.....
Прекрасная идея на самом деле....

[identity profile] todash-tahken.livejournal.com 2011-04-01 09:20 pm (UTC)(link)
надеюсь, в будущем этих стипендий станет больше :-)

[identity profile] nikonka.livejournal.com 2011-04-02 08:28 pm (UTC)(link)
удивительно! может быть и мне податься? ))
кстати, в этот раз опять облом с бесплатными курсами словенского по той программе, помнишь? - у меня паспорт в декабре кончается, и мне вид на жительство дадут только до этого срока.
ну не иначе, как придется учить наконец самой! ) по книжкам...

[identity profile] todash-tahken.livejournal.com 2011-04-02 08:33 pm (UTC)(link)
там описаны критерии, это стипендия не просто для тех, у кого нет словенских корней, это стипендия для тех (копирую из английской версии):

who do not have Slovene background, but are actively engaged in Slovene culture or in some other way contribute to the promotion of Slovenia in the world

ну и дальше (про документы):

a CV;
a motivation letter (an explanation why the candidate in question is eligible for the grant, what is his/her contribution to the promotion of Slovenia);
proofs of activities in the area of Slovene culture (e.g. a part of a study from the area of culture, a translation of works of Slovene literature etc.);
references.

[identity profile] andr-nau.livejournal.com 2011-05-16 04:59 pm (UTC)(link)
Маша, интересно, а организаторы летней школы напишут на сайте имена счастливчиков, которым в этом году будут даны стипендии....? просто интересно - кто, откуда... а я так и не подала свои документы. Хочу. Очень. Но наверное не время мне пока..))

[identity profile] todash-tahken.livejournal.com 2011-05-16 05:00 pm (UTC)(link)
не знаю, может упомянут, когда статистика по участникам семинара в целом будет

я без понятия

[identity profile] andr-nau.livejournal.com 2011-05-16 07:19 pm (UTC)(link)
Спасибо. я просто так спросила. сегодня заглянула на их страничку, думала вдруг вывесили инфр. там срок рассмотрения был 15.05.
-:)