todash_tahken: (Default)
[personal profile] todash_tahken
к 1 апреля отношения не имеет

V Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani smo ustanovili štipendijski sklad
Jane Zemljarič Miklavčič.

Sklad je posvečen spominu na doc. dr. Jano Zemljarič Miklavčič
(1966-2010), ki je bila med letoma 1993 in 2008 glavna pobudnica
in vodja Tečajev slovenščine pri Centru za slovenščino kot drugi/tuji
jezik. V času njenega delovanja so tečaji slovenščine iz Poletne
šole slovenskega jezika, ki je bila njen prvi projekt, prerasli v široko
zasnovan program, ki ni vključeval le širitve ponudbe najrazličnejših
tečajev, temveč tudi celotno infrastrukturo za njihovo izvedbo. S
področjem slovenščine kot drugega in tujega jezika se je tudi
raziskovalno ukvarjala: v svojem magistrskem delu se je posvetila
zgodovini poučevanja slovenščine kot neprvega jezika.

S pomočjo štipendijskega sklada Jane Zemljarič Miklavčič želimo
omogočiti učenje slovenščine kandidatkam in kandidatom, ki nimajo
slovenskega porekla, se pa zavzeto ukvarjajo s slovensko kulturo ali
kako drugače prispevajo k promociji Slovenije v svetu. Znanje jezika
jim bo namreč omogočilo boljše razumevanje slovenske stvarnosti ter
jim tako pomagalo pri njihovem delu in poslanstvu.

Kandidatke in kandidati in morajo do 1. maja 2011 po e-pošti, faksu
ali na naš poštni naslov poslati prošnjo za štipendijo, ki mora vsebovati:
- življenjepis;
- motivacijsko pismo (utemeljitev, zakaj si ravno vi zaslužite
štipendijo, s čim prispevate k promociji Slovenije);
- dokazila o dejavnostih v zvezi s slovensko kulturo (npr. del
razprave s področja kulture, prevod slovenske literature ...);
- priporočila.

Komisija bo do 15. maja 2011 natančno preučila prejete prošnje in
trem najboljšim kandidatom podelila štipendije za 30. Poletno šolo
slovenskega jezika (dve za dvotedenski tečaj in eno za štiritedenski tečaj).

Več informacij o skladu najdete na spletni strani Centra za slovenščino
http://www.centerslo.net/l3.asp?L1_ID=1&L2_ID=1&L3_ID=327&LANG=slo.

(no subject)

Date: 2011-05-16 05:00 pm (UTC)
From: [identity profile] todash-tahken.livejournal.com
не знаю, может упомянут, когда статистика по участникам семинара в целом будет

я без понятия

(no subject)

Date: 2011-05-16 07:19 pm (UTC)
From: [identity profile] andr-nau.livejournal.com
Спасибо. я просто так спросила. сегодня заглянула на их страничку, думала вдруг вывесили инфр. там срок рассмотрения был 15.05.
-:)

Profile

todash_tahken: (Default)
todash_tahken

July 2011

S M T W T F S
     12
3 456789
10111213141516
17181920 212223
2425262728 2930
31      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 02:50 pm
Powered by Dreamwidth Studios